100 % Stenungsund!

Vi gör skillnad på riktigt

Vi kanske inte kan förändra hela världen, men tillsammans kan vi definitivt förändra Stenungsund. Och vem vet, genom att förbättra vår vardag gör vi kanske världen lite bättre också. I vilket fall, gör vi skillnad för vår värld - Stenungsund.

Vi är vårt eget moderparti och är inte bundna till något partis åsikter i riksp- eller regionpolitiken. För oss är det Stenungsund som gäller. Det är vårt hem och det är här vi lever och verkar. Vi står med båda fötterna på jorden och vi är en kraft att räkna med för alla som bor, hälsar på eller driver företag här.

Höger eller vänster?

Grön, blå, röd eller rosa?

Det finns mycket bra saker på olika håll i politiken, men inte samlat i ett och samma parti. Till skillnad från andra partier varken vill eller behöver vi begränsa oss. Vi är inte bundna av några färger eller block på riks-, regions- eller kommunnivå som alla andra partier är.

Oavsett om man redan bestämt sig eller inte riktigt känner tillhörighet till något parti, är Stenungsundspartiet ett bra alternativ. Vi är inte typiskt politiska utan jobbar utifrån sunt förnuft, värderar utifrån flera ideologiska perspektiv och ser till att det blir lösningar som är hållbara på sikt för såväl människor som miljö och ekonomi.

Samverkstad

Vi är trygga i att vi kan genomföra vår politik oavsett om vi väljer att ingå i en majoritet eller väljer att arbeta i opposition. Som politiker måste man våga leda och visa vägen, men även välja nya vägar när man vill nå någon annanstans. Stenungsundspartiet vågar både utmana inkörda hjulspår och samverka för att det ska bli samverkstad.

Ska vi utveckla Stenungsund och se till att våra gemensamma skattemedel används så att de ger så mycket som möjligt tillbaka till oss som bor här, måste vi släppa prestigen och tillsammans komma fram till vad som är bäst - oavsett vem som kom med idén.